Onderwijs

Sinds 1997 verzorgde Limits vzw in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming het Steunpunt Ongewenst gedrag op school. Vanaf 1 januari 2015 werden de subsidies vanuit het Ministerie van ongewenst gedrag echter (tijdelijk) stopgezet voor onze organisatie waardoor we vanaf nu geen extern meldpunt voor het onderwijs meer bemannen.

In het geval van moeilijkheden op school, zijn er andere (interne) instanties waarbij je terecht kan:

Als leerkracht of andere werknemer in het onderwijs kan je terecht bij je eigen leidinggevende, de algemene/coördinerende directie of het schoolbestuur/inrichtende macht. Er bestaat ook de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen bij de vertrouwenspersoon indien deze werd aangesteld in jouw school. Je kan je ook rechtstreeks wenden tot de psychosociale preventieadviseur van de school. De coördinatoren voor beide actoren vind je in je arbeidsreglement.

Afhankelijk van je onderwijsnet kan je ook bij volgende personen terecht:

  • Voor het VSKO: mevrouw Beatrijs Pletinck (beatrijs.pletinck@vsko.be, tel. 02 507 08 40)
  • Voor het GO!: mevrouw Jessica Poppe
  • Voor het Provinciaal onderwijs: provinciaal.onderwijs@pov.be

 

Als ouder of leerling, kan je voor je problemen terecht bij de leerkracht, de zorgcoördinator, de leerlingenbegeleider, de directie of het schoolbestuur/inrichtende macht. Uiteraard kan je je ook altijd wenden tot het CLB dat aangesloten is aan de school. Jongeren kunnen voor een luisterend oor ook terecht bij Awel, de vroegere kinder- en jongerentelefoon.

Voor alle andere dienstverlening in het kader van de wet 'Psychosociale risico's' zoals workshops, opleidingen, teamcoaching, bemiddeling, coaching, welzijnsbevragingen,...gelieve hiervoor contact op te nemen met het algemeen nummer van ISW Limits op 016/20.85.96 of info@iswlimits.be. Meer informatie is terug te vinden op www.iswlimits.be.

 


 

Onderwijs