Leidinggeven

Training ‘Ondersteunend Leidinggeven’

In de training staat leidinggeven met aandacht voor het welbevinden van de werknemers als voor de bedrijfsdoelstellingen centraal.
We werken volgens het model van ‘Situationeel Leidinggeven’ en trainen leidinggevenden in het kijken naar en groeien van zichzelf, het coachen, ondersteunen en (bege)leiden van hun medewerkers, het aanpakken van conflicten en optimaliseren van teamwerking aan de hand van groepsdynamische inzichten, en het bewaken van de bedrijfsdoelstellingen in dit alles.
 

Onze training is een erg praktische training waar rollenspelen en oefenen centraal staat.
Onze training bestaat uit 4 dagen opleiding met ruimte voor individuele opvolging van de deelnemers.
Om de opvolging en verankering van de geleerde vaardigheden te verzekeren kan er volgend op de training ook gekozen worden voor de opzet van intervisiegroepen. Onder begeleiding van een expert kunnen ‘hangende’ problemen besproken worden. Het organiseren van supervisiegroepen kan ook erg interessant zijn naar aanleiding van bepaalde sleutelmomenten binnen de organisatie.
Ook individuele coaching van leidinggevenden, volgend op de training, is een optie. Indien u meer uitleg wil over het coachingsaanbod van ISW Limits, klik dan hier
 

 

Training 'Versterk je veerkracht als leidinggevende'


Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het verhogen van de performantie en het welzijn van medewerkers. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Immers, naast het invullen van een inhoudelijke job, sturen ze bijvoorbeeld een team aan en coachen en ondersteunen ze medewerkers op verschillende vlakken. Bovendien zitten ze vaak in een sandwich-positie waarin ze enerzijds de doelstellingen vanuit het management moeten vertalen en ze anderzijds iets moeten doen met de zorgen van de medewerkers door ze terug te koppelen naar het management.
 

Om leidinggevenden hierbij te ondersteunen ontwikkelde ISW Limits een onderbouwde opleiding die als doel heeft de weerbaarheid van leidinggevenden te vergroten en hen te laten nadenken over zichzelf en hun positie binnen het bedrijf. In deze training staan zelfzorg en zelfvertrouwen van de leidinggevende centraal. Zij vormen immers belangrijke voorwaarden om te kunnen functioneren in een job met vele uitdagingen en in een sterk veranderende omgeving. Door zelfreflectie, doe-opdrachten en rollenspelen leren de deelnemers zichzelf als leidinggevende kennen: hun sterke kanten en hun valkuilen, ze leren benoemen wat goed gaat in hun team en appreciatie uitspreken, leren pro-actief problemen aanpakken en worden aangespoord om initiatief te nemen en doordachte keuzes te maken. Ze leren bovendien open en authentiek communiceren, hetgeen welzijnverhogend werkt bij medewerkers en zoeken voor zichzelf een balans tussen afgrenzen uit zelfzorg en bereikbaarheid voor medewerkers.
 

In deze opleiding van 1dag vertalen we technieken bekend uit de evidence-based aanpak rond stressklachten, de cognitieve gedragstherapie voor faalangst en piekeren en de positieve psychologie naar de typische uitdagingen waar leidinggevenden mee geconfronteerd worden. We vertrekken daarbij steeds vanuit een model van groei en hebben expliciet aandacht voor wat goed loopt.

 

Naast trainingen, biedt ISW Limits ook andere services aan voor leidinggevenden. Meer informatie vind je in de rubriek 'Leidinggeven'.