Leidinggeven

Leadership Support ISW Limits

ISW Limits is dé partner voor het opzetten van leiderschapstrajecten binnen uw organisatie. Meer concreet verzorgt ISW Limits opleidings- en coachingtrajecten voor leidinggevenden.

Opleidingstrajecten Leiderschap

In onze opleidingstrajecten voor leidinggevenden staat het aanleren van soft skills in leiderschap centraal: leidinggevenden leren coachend, inspirerend en participatief leidinggeven door het aanleren van coachende en communicatieve skills als waarderen, confronteren, openlijk benoemen, omgaan met weerstand, motiveren, actief luisteren, conflict management,…

De leidinggevende leert écht contact maken met de medewerker en deze te motiveren en inspireren. Hij/zij is een coach, motivator en inspirator die samen met een groep medewerkers toewerkt naar specifieke doelen. Iemand die een vertrouwensrelatie aangaat met elk van zijn/haar mensen en oog heeft voor diens wensen, moeilijkheden en uitdagingen. Iemand die mede investeert in de ontwikkeling en mogelijkheden van de mensen. Niet alleen in tijden van grote tevredenheid en motivatie, zeker ook wanneer een team/dienst of individuele medewerker geconfronteerd wordt met moeilijkheden of uitdagingen.

Coaching trajecten voor leidinggevenden
Individuele coaching trajecten voor leidinggevenden kunnen volgen op meer algemene opleidingstrajecten, maar kunnen zeker ook afzonderlijk georganiseerd worden. In zulk traject werken coach en leidinggevende in een 5 tot 7-tal sessies toe naar gezamenlijk gedefinieerde doelstellingen. Het betreft een vorm van business coaching en ondersteunt leidinggevenden in een persoonlijk veranderingsproces, begeleid door een gecertificeerd coach en expert in leiderschap.

Coaching kan adequaat zijn wanneer doelstellingen of objectieven niet gehaald worden, wanneer een basisniveau van vaardigheden niet bereikt is, wanneer de leidinggevende naar de toekomst toe geconfronteerd zal worden met veranderingen of promotie in zicht is. Of ‘gewoonweg’…omdat persoonlijke ontwikkeling altijd een aandachtspunt hoort te zijn.

Leadership Support Line

Onze Employee Assistance Programs bieden ondersteuning aan medewerkers met psychosociale vragen of moeilijkheden. Binnen deze Employee Assistance Support kan de klantenorganisatie opteren voor bijkomende ondersteuning aan een ieder met een leidinggevende functie.

Leidinggevenden kunnen in alle vertrouwelijkheid terecht bij de telefonische helpdesk met vragen, moeilijkheden en uitdagingen omtrent hun functioneren als leidinggevende. Een slechte sfeer binnen het team, moeilijkheden met het geven van negatieve feedback, demotivatieproblemen bij medewerkers,… zijn hier maar enkele voorbeelden van. De leidinggevende wordt in contact gebracht met een expert in leiderschap en wordt via telefonische of face-to-face coaching voort geholpen.